Werkzaamheden sluis Born

In september 2009 starten de werkzaamheden aan het sluizencomplex Born. Eerst wordt de renovatie aan de westelijke sluiskolk uitgevoerd. Vervolgens worden de remming- en geleidewerken van het gehele complex uitgebreid. De kolkwanden worden gestabiliseerd en vervolgens vindt de renovatie en verlenging van de middenkolk tot 225 meter plaats. Tenslotte vindt de renovatie van de oostsluis plaats. Gedurende een bepaalde periode is er geen scheepvaartverkeer mogelijk via de sluiskolk waaraan op dat moment wordt gewerkt. De andere sluiskolk(en) blijft(en) wel beschikbaar voor de scheepvaart.Rijkswaterstaat Maaswerken verlengt op drie sluizencomplexen één sluiskolk tot 225 meter om schepen met een lengte van 190 meter, een breedte van 11,4 meter en een diepgang van 3,5 meter toe te kunnen laten op de vaarweg. In 2013wordt de oostsluis gerenoveerd.

dinsdag 11 februari 2014

Omzetting bediening Sluis Maasbracht naar nieuwe Bediencentrale geslaagd

Omzetting bediening Sluis Maasbracht naar nieuwe Bediencentrale geslaagdMAASBRACHT - In de nacht van zaterdag 8 op zondag 9 februari is het eerste sluiscomplex omgezet naar de nieuwe Bediencentrale Maasbracht. En met succes! Hiermee is een belangrijke mijlpaal behaald in het realiseren van het op afstand bedienen van zes sluizen vanuit de nieuwe Bediencentrale.
Zaterdagnacht heeft een projectteam van medewerkers van Rijkswaterstaat, Siemens, Istimewa en KPN alle systemen uitgebreid getest en proefschuttingen uitgevoerd. Nadat hierbij geen storingen werden geconstateerd, is het akkoord gegeven voor het op afstand van bedienen van de sluis in Maasbracht. De komende twee weken wordt nog gedurende normaal gebruik van het sluiscomplex een duurproef uitgevoerd.
De overige sluiscomplexen binnen het programma Maasroute zullen met intervallen van 3 maanden verhuizen naar de nieuwe Bediencentrale. Rond de jaarwisseling 2014/2015 zal deze operatie zijn afgerond.
Vlottere afwikkeling scheepvaartverkeer
De Bediencentrale in Maasbracht wordt de centrale bedieningsunit voor alle bruggen, sluizen en stuwen op het traject Maastricht-Belfeld. Door deze objecten vanuit de nieuwe centrale te bedienen maakt Rijkswaterstaat zijn dienstverlening duidelijker en flexibeler. De bediening op afstand vanuit de Scheepvaartcentrale verbetert de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van Rijkswaterstaat, maakt just-in-time vervoer (beter) mogelijk en zorgt voor een vlottere afwikkeling van het scheepvaartverkeer.
Dit project van Rijkswaterstaat valt onder het programma Maasroute, gericht op het geschikt maken van de Maasroute voor groter binnenvaartverkeer.

dinsdag 22 oktober 2013

Start baggerwerkzaamheden
maandag 21 oktober 2013

Start project verruimen Julianakanaal 

Op 15 oktober 2013 start Aannemer de Vries & van de Wiel Kust- en Oeverwerken
Maaswerken start in opdracht van Rijkswaterstaat met de eerste werkzaamheden in het kader van de
verruiming van het Julianakanaal.
 
De kanaalbodem wordt op het gehele traject, van Limmel tot Maasbracht, teruggebracht naar de
oorspronkelijke diepte van 4,9 meter, waarvoor zal worden gebaggerd. In het najaar van 2014 zal dit
deel van de werkzaamheden gereed zijn en kan worden begonnen aan een reeks verruimende
werkzaamheden tot medio 2017, waaronder het plaatsen van 4 kilometer stalen damwand en het
verleggen van 2,5 kilometer dijklichaam. Deze werkzaamheden maken het mogelijk in de nabije
toekomst een grotere scheepvaartklasse toegang te geven tot het Julianakanaal. De omvang van
deze schepen is maximaal 190 meter lang, 11,4 meter breed en een diepgang van 3,5 meter.
 
Onderhoudsbaggeren 
Het aangeslibde materiaal (naar schatting 220.000 m3) op de bodem van het Julianakanaal wordt met
behulp van een kraanponton vanaf het water in beunschepen geladen, die de bagger over het water
naar de verschillende baggerdepots afvoeren. Ook het materieel wordt via het water aan- en
afgevoerd, waardoor geen verkeershinder op het land te verwachten valt. Door het gebruik van
scheepvaartbebording op het gehele traject, en scheepvaartbegeleiding in de bocht van Elsloo, wordt
hinder voor de scheepvaart zoveel mogelijk beperkt.
 
Planning 
Tijdens het onderhoudsbaggeren wordt van 06.00 uur tot 22.00 uur gewerkt. Om eventuele
geluidshinder tot een minimum te beperken wordt binnen de bebouwde kom gewerkt van 07.00 uur tot
19.00 uur. De werkzaamheden beginnen in de bocht van Stein, waarna het kanaal van Limmel tot
Roosteren gebaggerd zal worden. Tot slot wordt het benedentoeleidingskanaal bij de sluis van
Maasbracht gebaggerd.

Maasroute 
De Maasroute vormt een belangrijke verbinding tussen Nederland en de industriegebieden in
Duitsland, België en Frankrijk. Door deze verbinding geschikt te maken voor groter
binnenvaartverkeer wordt de concurrentiepositie van de binnenvaart versterkt ten opzichte van het
wegtransport. Om dit doel te bereiken worden langs de gehele Maasroute aanpassingen verricht om
de vaarweg bevaarbaar te maken voor klasse Vb binnenvaartschepen.  Het project wordt mede
gefinancierd door het Trans European Network (TEN) uit Brussel.

zaterdag 19 oktober 2013


Oostsluis 19-10-2013
Oostsluis 19-10-2013


zondag 22 september 2013

Renovatie oostsluis 22-09-213


maandag 15 juli 2013

 
Renovatie oostsluis juli 2013